Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 26/09/2021

Long An có tổng số 32.009 ca mắc Covid-19, trong đó có 31.789 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 171 ca có mã số), 187 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 33 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 409 ca và điều trị khỏi bệnh 27.610 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 187 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt