Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 29/09/2021

Long An có tổng số 32.430 ca mắc Covid-19, trong đó có 32.270 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 132 ca có mã số), 125 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 416 ca và điều trị khỏi bệnh 28.650 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 125 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt