Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 30/10/2021

Long An có tổng số 34.809 ca mắc Covid-19, trong đó có 34.665 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 106 ca có mã số), 109 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 493 ca và điều trị khỏi bệnh 32.721 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 109 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt