Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ30 ngày 24/7/2021

Long An có tổng số 3.312 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.568 ca mắc cộng đồng có mã số (tăng 604 ca có mã số), 728 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 16 ca nhập cảnh được các ly ngay. Tử vong 22 ca và điều trị khỏi bệnh 296 ca.

CDC LA

Trả lời

viTiếng Việt