Tin y tế

Truyền thông – Giáo dục sức khỏe giúp người dân tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu

Ngày 26-7-2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Long An (Trung tâm) tổ chức Hội nghị giao ban chương trình Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe 6 tháng đầu năm 2022. Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật -Ths Nguyễn Hoàng Uyên chủ trì Hội nghị.

​Ban chỉ đạo Truyền thông – Giáo dục sức khỏe (TT-GDSK) hiện gồm 13 thành viên. Mạng lưới TT-GDSK toàn tỉnh hiện có 508 cán bộ, trong đó có 187 cán bộ chương trình ở tuyến xã, 983 y tế ấp/997 ấp và 2.396 cộng tác viên các chương trình.

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã phối hợp với các Sở Ngành, Báo Đài trong tỉnh thực hiện nhiều hoạt động truyền thông đại chúng: các vấn đề sức khỏe; ngày truyền thông của tháng; chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về y tế, hoạt động lĩnh vực ngành và quản lý dữ liệu; cập nhật thông tin ngành, phòng chống các dịch bệnh với nhiều hình thức truyền thông đa dạng mang lại hiệu quả cao cho ngành.

Đồng thời, phối hợp với Ban ngành đoàn thể tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, truyền thông tại trường học về bệnh Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, lao, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên với kết quả 2.176 cuộc/165.055 lượt người dự; vãng gia 129.857 lần; tư vấn 14.127 lượt người, cá nhân 88.381 người, 9.624 nhóm/76.977 lượt người; cấp 31.979 tài liệu.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn nghiên cứu khoa học về TT-GDSK: tỷ lệ suy dinh dưỡng và các yếu tố liên quan ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện Tân Thạnh năm 2022; khảo sát Kiến thức, thái độ, thực hành về sàng lọc trước sinh của thai phụ đến khám tại phòng khám SPK-KHHGĐ thuộc TTKSBT năm 2022; khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành về phòng tránh HIV của người dân từ 15 đến 49 tuổi tỉnh Long An năm 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác TT-GDSK 6 tháng đầu năm vẫn còn một số khó khăn. Hiện tại tất cả cán bộ làm TT-GDSK của các đơn vị từ tỉnh đến huyện và trạm y tế xã đều phụ trách nhiều chương trình, công việc. Năm 2022, các Trung tâm Y tế sắp xếp lại tổ chức bộ máy đơn vị, đưa cán bộ truyền thông từ Phòng kế hoạch sang Phòng Dân số.

Tại hội nghị, đại biểu còn dành thời gian thảo luận về cơ chế phối hợp truyền thông rõ ràng giữa cán bộ chương trình và cán bộ truyền thông. Nhân sự làm truyền thông lại thay đổi vị trí công tác khi chuyển từ Phòng kế hoạch nghiệp vụ sang Phòng Dân số – Truyền thông nhưng đến nay việc chuyển đổi này cũng chưa hoàn tất trong toàn tỉnh. Tập trung giải ngân Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Ảnh:Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật -Ths Nguyễn Hoàng Uyên cho rằng truyền thông –Giáo dục sức khỏe giúp người dân tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật – Ths Nguyễn Hoàng Uyên thông tin: “6 tháng cuối năm, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh về truyền thông cung cấp kiến thức giúp người dân phòng, chống các loại dịch bệnh; nhất là các bệnh lây nhiễm, bệnh mạn tính không lây; phòng, chống tác hại thuốc lá,… Tăng cường tuyên truyền Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Đồng thời, kiểm tra-Giám sát hoạt động TT-GDSK và huấn luyện kỹ năng TT-GDSK cho cán bộ y tế và mạng lưới.

Tin, ảnh: Võ Ngươn Kiết

https://syt.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?ID=7578&CategoryId=Ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20chuy%C3%AAn%20m%C3%B4n-Truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng%20gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c%20s%E1%BB%A9c%20kh%E1%BB%8Fe&InitialTabId=Ribbon.Read

Trả lời

viTiếng Việt