Hoạt động bệnh viện

BVĐKLA Thông báo Danh sách người dự tuyển đủ điều kiện và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự vòng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO

Danh sách người dự tuyển đủ điều kiện và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự vòng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022

Danh sách đính kèm

Trả lời

viTiếng Việt