Tin tổng hợp

Chúc mừng Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

CHÚC MỪNG TÂN CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC VÀ

TÂN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH

Sáng ngày 5/4/2021, với 468/468 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Với sự nhất trí cao tuyệt đối của 100% đại biểu Quốc hội có mặt tại Hội trường Diên hồng tán thành bầu Ông Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngay sau khi được bầu vào chức vụ Chủ tịch nước. Ông đã có bài phát biểu tại buổi lễ nhậm chức. Trong bài phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước đã nhắc lại lịch sử hào hùng của dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước của tổ tiên và trách nhiệm của thế hệ hôm nay phải gìn giữ. Đồng thời Chủ tịch nước cũng xác định mục tiêu trách nhiệm cụ thể trong nhiệm kỳ.

Khó khăn không thể làm chùn bước chân của chúng ta

… “Trên chuyến hải trình sắp tới, con tàu Việt Nam ta sẽ còn gặp phải những con sóng dữ và nhiều ngọn gió lớn, đó là khi có cả những thời cơ và thách thức đan xen. Tôi luôn tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam, với sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta nhất định sẽ vượt qua mọi sóng to, gió cả để đến bến bờ bình an và hạnh phúc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao niềm tin của người dân đồng lòng hành động xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.” …

Cũng trong chiều cùng ngày 5/4/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ với 462/466 đại biểu Quốc hội tán thành bầu ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Trong lễ tuyên thệ nhậm chức Tân Thủ tướng chính phủ đã có bài phát biểu tuyên thệ trước Quốc hội.

Trọng dụng nhân tài, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng

Đứng trước cờ Tổ quốc, trước sự chứng kiến của Quốc hội và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt tay trái lên bản Hiến pháp, tay phải giơ cao, ông tuyên thệ: “Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi – Thủ tướng Chính phủ CHXHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Xin chúc mừng Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tân Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính. Với tài năng, đức độ của Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ chúng ta sẽ có một nước Việt Nam hùng cường  “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như ước nguyện của Bác Hồ và tinh thần Đại hội Đảng XIII đề ra.

Trả lời

viTiếng Việt