Tin tổng hợp

CV 8603-UBND-VHXH- Các trường hợp được phép lưu thông qua trạm, chốt kiểm tra

Các trường hợp được phép lưu thông qua các trạm, chốt theo Công văn số 8603/UBND-VHXH, ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Long An.
BLA

4 thoughts on “CV 8603-UBND-VHXH- Các trường hợp được phép lưu thông qua trạm, chốt kiểm tra

Trả lời

viTiếng Việt