Tin y tế

Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Y tế tổ chức 08g30 ngày 23 tháng 12 năm 2020 

Tài liệu hội nghị:

  1. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH

    PGS.TS. Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh 

    Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị. BCĐQG PCDCOVID-19

  2. HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

    CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ

Trả lời

viTiếng Việt