Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Kiểm định-hiệu chuẩn máy thở, máy gây mê kèm thở, máy đo loãng xương, nhiệt kế thủy ngân (1351)

                   Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Căn cứ điểm  d, Khoản 2, Điều 16 Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Kiểm định-hiệu chuẩn máy thở, máy gây mê kèm thở, máy đo loãng xương, nhiệt kế thủy ngân”, danh mục và nội dung cụ thể như sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

viTiếng Việt