Hoạt động bệnh việnUncategorized

MỜI CHÀO GIÁ: Mua sắm nệm y tế (186-2024)

                            Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp hàng hóa.

Để có kế hoạch xây dựng giá dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng như các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu gói thầu: Mua sắm nệm y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024,  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An đề nghị các đơn vị cung ứng có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quan tâm và mong muốn cung cấp hàng hóa nêu trên tham gia chào giá cho Bệnh viện, danh mục chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm.

Download tài liệu đính kèm tại đây

 

Trả lời

viTiếng Việt