Tin Covid-19Tin tức Covid-19

Niềm tin sẽ chiến thắng dịch Covid-19

Số lượng ca mắc trên thế giới nói chung hay ở Việt nam nói riêng không ngừng gia tăng, sự lo lắng của diễn tiến ngày càng phức tạp hơn. nhưng với tất cả niềm tin chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19 vẫn là một niềm tin của cả một dân tộc Việt nam. Bình tĩnh và tự tin và chúng ta sẽ chiến thắng, hãy nắm tay nhau, đoàn kết chia sẽ vì một cộng đồng. CHÚNG TA SẼ CHIẾN THẮNG!!! 

Trả lời

viTiếng Việt