Thông báo bệnh viện

Thông báo Danh sách tiếp nhận người đăng ký dự tuyển đủ điều kiện tham gia vòng 2 (2941)

Hội đồng tiếp nhận vào làm viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An thông báo danh sách người đăng ký dự tuyển đủ điều kiện tham gia vòng 2 và lịch phỏng vấn tại Bệnh viện (Đính kèm thông báo và danh sách).

Xem nội dung danh sách ứng viên đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 tại đây

Trả lời

viTiếng Việt