Hoạt động bệnh viện

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng nhân viên thu gom,
xử lý rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa Long An

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân viên thu gom, xử lý rác thải y tế như sau:

Trả lời

viTiếng Việt