Hoạt động bệnh viện

Thư mời chào giá – Máy chụp cắt lớp vi tính

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

                               Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp hàng hóa, trang thiết bị y tế.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An đang có nhu cầu mời chào giá thay thế linh kiện dùng cho Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc toàn thân ≥ 128 lát cắt – Model: Optima CT660 do Hãng GE sản xuất đang hiện có tại Bệnh viện với chi tiết như sau:

Trả lời

viTiếng Việt