Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Cung cấp hàng hóa đường, sữa

Hiện nay, Bệnh viện đang có nhu cầu cung cấp hàng hóa đường, sữa dùng cho bồi dưỡng bằng hiện vật đối với viên chức, người lao động làm việc trong điều kiện theo quy định.

Bảng danh mục, số lượng cần cung cấp đường, sữa như sau:

Xem mẫu báo giá chi tiết tại đây

Trả lời

viTiếng Việt