Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 02/11/2021

Long An có tổng số 35.139 ca mắc Covid-19, trong đó có 34.990 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 116 ca có mã số), 114 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 498 ca và điều trị khỏi bệnh 33.083 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 116 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt