Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 08/09/2021

Long An có tổng số 27.246 ca mắc Covid-19, trong đó có 26.804 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 372 ca có mã số), 409 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 33 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 328 ca và điều trị khỏi bệnh 20.478 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 410 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt