Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 10/09/2021

Long An có tổng số 27.907 ca mắc Covid-19, trong đó có 27.537 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 321 ca có mã số), 337 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 33 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 334 ca và điều trị khỏi bệnh 21.993 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 338 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt