Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 14/11/2021

Long An có tổng số 36.634 ca mắc Covid-19, trong đó có 36.463 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 95 ca có mã số), 136 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 532 ca và điều trị khỏi bệnh 34.151 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 136 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt