Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 27/09/2021

Long An có tổng số 32.170 ca mắc Covid-19, trong đó có 31.979 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 190 ca có mã số), 158 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 33 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 414 ca và điều trị khỏi bệnh 28.242 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 161 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt