Tin tổng hợp

Từ ngày 22/8, người dân Tân An không được ra đường với lý do mua hàng thiết yếu

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, từ 00 giờ ngày 22/8, người dân TP.Tân An (tỉnh Long An) không được ra đường với lý do mua hàng thiết yếu.

Các đội phản ứng nhanh, Đội Xung kích, Tổ Covid cộng đồng, khu phố/ấp tăng cường hỗ trợ nhân dân 

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.Tân An chỉ đạo UBND xã, phường, phòng, ban thành phố tăng cường xử lý nghiêm các điểm bán hàng tự phát, không giấy phép kinh doanh, bán hàng ngoài danh mục, không bảo đảm 5K.

UBND TP.Tân An chỉ đạo ngừng phát phiếu đi mua hàng thiết yếu cho người dân; không để người dân ra đường với lý do mua hàng thiết yếu. Người dân chỉ ra đường trong các trường hợp thật sự cần thiết như tiêm vắc-xin, xét nghiệm SARS-CoV-2 theo yêu cầu của chính quyền địa phương, các trường hợp cấp cứu,… kể cả mua thuốc cũng liên lạc qua điện thoại hoặc ghi phiếu nhu cầu gửi Đội phản ứng nhanh, Đội xung kích, Tổ Covid cộng đồng, khu phố, ấp để được hỗ trợ thực hiện.

Đồng thời, UBND TP.Tân An chỉ đạo và phân công các đội phản ứng nhanh, Đội Xung kích, Tổ Covid cộng đồng, khu phố/ấp tăng cường hỗ trợ nhân dân; cung cấp thông tin cho người dân về số điện thoại hỗ trợ của các Cửa hàng cung cấp hàng thiết yếu, Đội phản ứng nhanh, Đội xung kích, Tổ Covid cộng đồng, khu phố/ấp.

UBND TP.Tân An chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn và thông tin số điện thoại hỗ trợ của các cửa hàng cung cấp hàng hóa thiết yếu cho xã, phường để thông báo cho người dân./.

Phạm Ngân – Báo Long An

2 thoughts on “Từ ngày 22/8, người dân Tân An không được ra đường với lý do mua hàng thiết yếu

Trả lời

viTiếng Việt