Tin tổng hợp

Việt Nam tiếp nhận hơn 2 triệu liều vắc xin do chính phủ Mỹ tài trợ

World Health Organization Viet Nam – Tổ chức Y tế Thế giới Việt Nam

Today Viet Nam received over two million doses of #COVID19 vaccines donated by the US Government through the COVAX Facility. Thank you very much to the US Government for your contribution!
The COVAX Facility is a global initiative co-led by World Health Organization (WHO), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Gavi, the Vaccine Alliance and UNICEF as delivery partner.
Hôm nay, Việt Nam tiếp nhận hơn 2 triệu liều vắc xin do chính phủ Mỹ tài trợ thông qua cơ chế COVAX. Xin cảm ơn đóng góp của Chính phủ Mỹ!
Cơ chế COVAX là sáng kiến toàn cầu, đồng sáng lập bởi World Health Organization (WHO), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Gavi, the Vaccine Alliance và đối tác phân phối, UNICEF.

Trả lời

viTiếng Việt