Hoạt động bệnh viện

BVĐKLA QUY ĐỊNH: Về việc nhận chuyển gửi đồ dùng cá nhân cho người bệnh tại Bệnh viện

Bệnh viện ĐK Tỉnh Long An, ngày tháng 9 năm 2021 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Long An có qui định Về việc nhận chuyển gửi đồ dùng cá nhân cho người bệnh tại Bệnh viện như sau: 

 

Trả lời

viTiếng Việt