Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Hiệu chuẩn thiết bị khoa xét nghiệm (4473)

                                        Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Hiệu chuẩn thiết bị khoa xét nghiệm” với nội dung cụ thể như sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt