Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Dịch vụ xét nghiệm

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

             Kinh gửi: Các đơn vị cung ứng dịch vụ xét nghiệm

Bệnh viện Đa khoa tinh Long An kinh mời quý công ty, đơn vị quan tâm, có khả năng thực hiện danh mục dịch vụ xét nghiệm (danh mục đính kèm), cụ thể:

Trả lời

viTiếng Việt