Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 25/7/2021

Long An có tổng số 3.695 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.568 ca mắc cộng đồng có mã số (tăng 0 ca có mã số), 1.111 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 16 ca nhập cảnh được các ly ngay. Tử vong 28 ca và điều trị khỏi bệnh 332 ca.

CDC LA

2 thoughts on “Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 25/7/2021

Trả lời

viTiếng Việt