Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 29/12/2021

Long An có tổng số 40.338 ca mắc Covid-19, trong đó có 40.244 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 59 ca có mã số), 53 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 41 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 813 ca và điều trị khỏi bệnh 38.452 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 53 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt